Avís Legal

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB DE LUCAS, CAMPINS & HENRY (LCH)

La utilització d'aquesta pàgina web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquesta pàgina web i utilitzar els materials continguts a la mateixa implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

Condicions d'ús

Aquesta pàgina web conté materials preparats per LCH amb finalitats únicament informatives. L'usuari ha de tenir en compte que tals materials poden no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Els materials continguts en aquesta pàgina web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius d'assessorament legal o d'una altra naturalesa. L'accés a aquests materials no pretén constituir ni implicar relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre LCH i l'usuari d'aquesta pàgina web. Per això, l'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l'usuari no ha d'enviar a LCH cap tipus d'informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut dels mateixos autorització per remetre aquesta informació.

Els enllaços o links que conté aquesta pàgina web poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals LCH no exerceix cap tipus de control. LCH no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes a través d'aquesta pàgina web tampoc implica que LCH recomani o aprovi els seus continguts.

Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquesta pàgina web, ho fa pel seu propi compte i risc. LCH, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir els continguts Aquesta pàgina web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa. LCH, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualssevol danys derivats de la utilització d'aquesta pàgina web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

LCH no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquesta pàgina web. En conseqüència, LCH no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Drets de Propietat Intel.lectual

© 2012 LCH. Tots els drets reservats. La totalitat del contingut d'aquesta pàgina web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de LCH o, si escau, dels seus llicenciadors, que l'usuari d'aquesta pàgina web ha de respectar.

En particular, però sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte para ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si intervé l'autorització expressa de LCH  i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de LCH  dels indicats drets de propietat intel·lectual.

Protecció de dades

La informació que rep LCH  dels usuaris d'aquesta pàgina web, a través de les consultes on-line o de l'enviament de formularis curriculars, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades; i en el supòsit de la remissió de formularis curriculars, amb la finalitat de dur a terme la selecció de candidats. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altra fi.

LCH no utilitza cookies per a accedir a informació relativa als usuaris de la pàgina web. No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l'ús de cookies.

Alguns dels serveis inclosos en aquesta pàgina web exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d'aquests serveis, LCH precisa recollir de l'usuari determinats dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

En relació amb les dades recollides en la forma prevista en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Tales drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça de correu electrònic: info@lchlegal.com. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

LCH guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. LCH  complirà aquests deures d'acord amb l'establert per la normativa aplicable.

"Defensem els seus interessos,
dissenyem les seves estratègies,
però per sobre de tot,
comprenem les seves necessitats”