ProBonoLex

ProBonoLex és una iniciativa social d'abast global per a la promoció de la solidaritat en l'àmbit de l'advocacia.

ProBonoLex neix amb la vocació de donar solució a la indefensió jurídica que pateix de forma sistemàtica aquell sector creixent de la societat que manca de recursos econòmics necessaris i de mitjans informatius suficients que li garanteixin l'accés a una justícia real.

"Defensem els seus interessos,
dissenyem les seves estratègies,
però per sobre de tot,
comprenem les seves necessitats”